Scroll or use arrow keys to navigate the site

Rodina

Zachytenie toho najcennejšieho čo máme


Zameriavam sa hlavne na čisté fotografie,
kde vynikne emócia, rodinná láska a detská nevinnosť.